!-- Facebook Pixel Code --> מבצעים באתר מבצעים באתר

בית התרבות של טבריה נמצא בסמוך למלון.

* פירוט נוסף על אירועים קבועים באזור ניתן למצוא בהקלקת אטרקציות באזור