!-- Facebook Pixel Code --> מבצעים באתר מבצעים באתר

במלון ניתן לקיים כנסים וימי עיון וימי גיבוש, יומיים ורב יומיים, לחברות וליחידים.

לצד מעטפת לוגיסטית מלאה ולפי דרישת הלקוח.